Bygglovet inlämnat

Bygglovet är klart och byggstart har skett i augusti 2015 ochberäknas vara inflyttningsklart början av 2016
Då ökar våra möjligheter till lagerhållning av fler produkter och att utveckla ytterligare produkter som ligger i "pipeline".

Lagerdelen blir på ca 400 kvm och kontorsdelen på ca 100 kvm. 

 

31 Dec 2014